سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
سزاوارتر مردم به بخشودن ، تواناترشان است به کیفر نمودن . [نهج البلاغه]